dilluns, 15 d’agost de 2011

Per a què serveix una palanca?

És tracta d’analitzar els tipus de palanques.

Quan es fa servir cada palanca?
Si una palanca és una màquina, quina energia transforma?

Per a la presentació del treball a la resta de la classe es podria fer una presentació tipus pecha kucha