Analisi d'objectes


Per a què serveix una palanca?

És tracta d’analitzar els tipus de palanques.


  • Quan es fa servir cada palanca?
  • Si una palanca és una màquina, quina energia transforma?


Per a la presentació del treball a la resta de la classe es podria fer una presentació tipus pecha kucha