divendres, 26 d’agost de 2011

Pannell de ferramentes en tres idiomes

Pannel de ferramentes de Tecnologia en tres idiomes: català, castellà i anglés