dimarts, 1 d’abril de 2014

Bug en Lliurex 13.06 per connectar-se al port USB de la picaxe

Hem actualitzat els portàtils Tecra s4 a Pandora 13.06 i tenim un problema de comunicació amb dev/ttyUSB0 que hem solucionat de la següent forma: $ sudo adduser usuario dialout $ sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0 i problema resolt més informació en l'enllaç #Lliurex #LliurexPandora