dimecres, 13 de novembre de 2013

Passant-se a Ubuntu

En el procés de pas a Ubuntu ens trobem amb problemes que es solucionen investigant un poc. Per exemple, de vegades, he de processar un muntó de fotos per a que tinguen el mateix tamany, i m'agradaria fer-ho amb el GIMP. La solució l'he trobada en blog de Dave Ducan. He descarregat el fitxer dbp (David's Batch Processor) dbp de la pàgina http://www.ozemail.com.au un plugin per a processar lots. He seguit els passos: 1)Descarregar el fitxer 2)He descomprimit el fitxer en la carpeta d'usuari. 3)He instal·lat: sudo apt-get install libgimp2.0-dev gcc cpp g++ 4)He escrit dins del directori de dbp-1.1.9 make install Amb açò ja tinc el pluging disponible en GIMP 2.8 en Ubuntu 12.04 LTS